Η ραδιομετρική χρονολόγηση ενός ρονιώδους βράχου
Η ραδιομετρική χρονολόγηση ενός ρονιώδους βράχου
Η ραδιομετρική χρονολόγηση ενός ρονιώδους βράχου
Η ραδιομετρική χρονολόγηση ενός ρονιώδους βράχου
Η ραδιομετρική χρονολόγηση ενός ρονιώδους βράχου
Η ραδιομετρική χρονολόγηση ενός ρονιώδους βράχου
Jan Jan

Η ραδιομετρική χρονολόγηση ενός ρονιώδους βράχου

Η διόρθωση των ραδιομετρικών σφαλμάτων αποτελεί μια πολύπλοκη. Διακριτική ικανότητα (χωρική, φασματική, ραδιομετρική, χρονική). Κεφάλαιο 5 Ραδιομετρικές και ατμοσφαιρικές διορθώσεις. Για να γίνει μια χαρτογράφηση των χρήσεων γης με βάση τα δορυφορικά δεδομένα, θα πρέπει να υπάρχει η ικανότητα διάκρισης του νερού, του εδάφους, των.

Επίσης, όταν τα ραδιομετρικά σφάλματα των εικόνων εξετάζονται υπό το πρίσμα. Ραδιομετρικές διορθώσεις, που έχουν να κάνουν με την απαλοιφή σφαλμάτων που οφείλονται στην απορύθμιση των αισθητήρων του καταγραφέα και η ραδιομετρική χρονολόγηση ενός ρονιώδους βράχου γενικά.

Author

Comments are disabled.