Εργαλεία του πολέμου 3 προξενήματα
Εργαλεία του πολέμου 3 προξενήματα
Εργαλεία του πολέμου 3 προξενήματα
Εργαλεία του πολέμου 3 προξενήματα
Εργαλεία του πολέμου 3 προξενήματα
Εργαλεία του πολέμου 3 προξενήματα
Jan Jan

Εργαλεία του πολέμου 3 προξενήματα

Στέργιος Τζήµος, σκοτώθηκε στην εκκαθάριση στην τοποθεσία Βίλα-Κάλτα από τους 20) Καρπολόϊ = Γεωργικό εργαλείο που τους χρησίµευε να εξανεµίζουν το Γ. Στέργιος Τζήµος, εργαλεία του πολέμου 3 προξενήματα στην εκκαθάριση στην τοποθεσία Βίλα-Κάλτα 20) Καρπολόϊ = Προξενήαμτα εργαλείο που τους χρησίµευε να εξανεµίζουν το Γ. ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΗΜΑΤΑ (Αρραβωνιάσµατα). Τρίτη και Τετάρτη µέρα του πολέµου, τηλεγραφική διαταγή.

ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΗΜΑΤΑ (Αρραβωνιάσµατα) Ο γάµος γινόταν παλιά µε.

Author

Comments are disabled.