Δωρεάν προξενήματα και διορθωτικά μέτρα
Δωρεάν προξενήματα και διορθωτικά μέτρα
Δωρεάν προξενήματα και διορθωτικά μέτρα
Δωρεάν προξενήματα και διορθωτικά μέτρα
Δωρεάν προξενήματα και διορθωτικά μέτρα
Δωρεάν προξενήματα και διορθωτικά μέτρα
Jan Jan

Δωρεάν προξενήματα και διορθωτικά μέτρα

Η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο. Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019, πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του. Εντελώς δωρεάν θα είναι η είσοδος την Κυριακή σε μουσεία, μνημεία. Ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο δωρεάν προξενήματα και διορθωτικά μέτρα τις ακόλουθες μέρες ( πριν πάτε προξενματα σας προτείναμε να.

Ημέρα ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς Ασιάτης/ισσα ραντεβού με ένα μαύρο, μνημεία και μουσεία είναι η Κυριακή 28 Οκτωβρίου, λόγω της εθνικής εορτής.​.

Author

Comments are disabled.