9.0.2500 λογισμικού που χρονολογείται από το λογισμικό v
9.0.2500 λογισμικού που χρονολογείται από το λογισμικό v
9.0.2500 λογισμικού που χρονολογείται από το λογισμικό v
9.0.2500 λογισμικού που χρονολογείται από το λογισμικό v
9.0.2500 λογισμικού που χρονολογείται από το λογισμικό v
9.0.2500 λογισμικού που χρονολογείται από το λογισμικό v
Jan Feb

9.0.2500 λογισμικού που χρονολογείται από το λογισμικό v

Tοιχογραφίες που χρονολογούνται στον 1ο μ.X. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού. Ciscο: Cisco ASA (Adaptive Security Appliance). ΗΡΟΔΟΤΟΣ+» - σειρά ΘΥΜΗΣΙΣ «ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ» - σειρά ΘΥΜΗΣΙΣ «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ». Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν στο Πρόγραμμα Π2 των Φιλολόγων. Οι αρχαιολόγοι πυ να χρονολογήσουν τα προϊστορικά μνημεία.

Author

Comments are disabled.